تبلیغات
چشم به راه آدینه ای که مهدی (عج) بیاید - عصای حضرت موسی

چشم به راه آدینه ای که مهدی (عج) بیاید

بر منکر و دشمن مرتضی علی (علیه السلام) لعنت

از جمله خصائص و ویژگیهای حضرت قائم (عج) در هنگام ظهور این است که «عصای حضرت موسی علیه السّلام» همراه آن حضرت می باشد. در «الغیبة» نعمانی روایتی است از حضرت صادق علیه السّلام که فرمودند: «عصای حضرت موسی از شاخه درخت آس بود که در بهشت کاشته شده بود و هنگامی که به سمت مدین رفت، جبرئیل آن را برای او آورد و آن عصا و تابوت حضرت آدم علیه السّلام در دیباچه طبریه است و کهنه و متغیّر نمی شود تا اینکه آنها را قائم (عج) هنگام خروج، بیرون آورد». در روایتی دیگر عنوان شده که آن عصا در غاری در انطاکیه است.

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin